Наші вчителі

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада Який предмет викладає Категорія, звання Класне керівництво
1. Пукля
Іван
Іванович
Директор Факульт. вища катег., старший учитель -
2. Кутасевич Валентина Дмитрівна Заст.дир. з навч.-вих. роботи. Укр.мову і літерат. вища,учитель-методист -
3. Сословська Людмила Миколаївна Заст.дир. з навч.-вих. роботи Хімію вища, учитель-методист -
4. Моренко Олександр Віталійович Заст.дир. з навч.-вих. роботи - вища, вчитель-методист -
5. Черепніна Євгенія Михайлівна Заст.дир. з вихов. роботи Геогр. інд.год. економ. факульт. гурт.роб. вища, старший учитель -
6. Александрович Світлана Іванівна Учитель укр. мови і літерат. Укр.мову і літер. вища, учитель-методист -
7.Білозьорова Антоніна ВасилівнаУчитель укр. мови і літерат.Укр.мову і літер. вища, старший учитель-
8. Богдадюк
Мар´яна Володимирівна
Учитель укр. мови і літерат. Укр.мову і літер. - -
9. Кожуховська Аліна Анастазіївна Учитель укр мови і літерат. Укр.мову і літер. інд.год. ІІ катег. -
10. Мелюх Вікторія Володимирів. Учитель укр. мови і літерат. Укр.мову і літер. навч.на дому. вища 6-А
11. Панасюк Валентина Трохимівна Учитель укр. мови і літерат. Укр.мову і літер. інд.год. вища, старший учитель -
12. Пемпко Тетяна Миколаївна Учитель заруб. літерат. Світову літерат. навч.на дому вища, старший учитель 9-А
13. Бойко
Марія
Юріївна
Учитель англ.мови Англ. мову ІІ катег. 5-Б
14. Дричик Наталія Леонідівна Учитель англ. мови - ІІ категор. -
15. Калюхович Олена Михайлівна Учитель англ. мови Англ. мову інд.год. вища кат. -
16. Карнак Оксана Миколаївна Учитель англ. мови в почат.кл. Англ. мову ІІ катег. -
17. Крашеніннікова Оксана Володимирівна Учитель англ.мови Англ. мову - -
18. Панасюк
Наталія Олегівна
Учитель англ.мови Англ. мову - -
19. Мельничук Олена Олександрівна Учитель англ.мови Англ. мову інд.год. навч.на дому гурток ІІ категор. -
20. Полока
Ірина
Сергіївна
Учитель англ.мови Англ.мова нім.мова ІІ категорія -
21. Селещук Христина Анатоліївна Учитель англ.мови Англ. мову - -
22. Хомич
Марія
Геронівна
Учитель англ.мови Англ. мову інд.год. нім.мова вища кат., старший учитель -
23. Хомук
Вікторія Володимирівна
Учитель англ.мови Англ..мова ІІ категорія 6-Б
24. Борис
Ганна
Панасівна
Учитель математики Математику інд.год. навч.на дому вища катег., старший учитель -
25. Грабар
Лариса Кирилівна
Учитель математики та інформатики Математика «Фінан. грам.» креслення інд.год. вища категор., старший учитель -
26. Дацюк
Ольга Михайлівна
Учитель математики Математику інд.год. вища катег., учитель-методист 11-Б
27. Пасечник Лариса Василівна Учитель математики Мате-матику інд.год. вища катег., учитель-методист 8-В
28. Органіста Тетяна Володимирівна Учитель фізики Фізику інд.год. астрон. навч.на дому вища катег., учитель-методист 6-В
29.Яворська
Наталія
Василівна
Учитель
інформатики
Інформатика
інд. год.
навч. на дому
--
30. Кравчук Оксана Володимирівна Учитель історії Історія право навч. на дому факульт. ІІ катег. 7-А
31. Шимчук Лариса Іванівна Учитель історії Історія худ.культура люд.і світ вища катег., учитель-метод. 8-Б
32. Алексейчук Олена Богданівна Учитель біології Біологію природ. ос.здор. екологія факульт. навч.на дому І катег. 8-А
33. Церанюк Людмила Анатоліївна Учитель біології Біологію інд.год.. ЗВ факульт. вища катег., учитель-методист -
34. Матіюк Лілія Анатоліївна Учитель географії Геогр. природ. інд.год. обр.мист. навч.на дому. - 9-Б
35. Дарміць
Віктор Зіновійович
Учитель фіз.вих. в почат. класах Фізкульт. спец мед.гр. гурт.роб. ІІ катег. 10
36. Івановський Роман Васильович Учитель фіз.вих. Фізкульт. спец. мед.гр. гурт.роб. вища, учитель-методист 7-Б
37. Омелянчук Володимир Михайлович Учитель музики Музику, навч.на дому гурт.роб. вища категор. -
38. Тимофеєва Наталія Едуардівна Учитель труд. навч. Труд. навч. технол. гурт.роб. спеціаліст -
39. Ващук
Вікторія Вікторівна
Учитель почат.класів Почат. класи інд.год. - 2-В
40. Задерей Світлана Романівна Учитель почат.класів Початко-ві класи інд.год. гурток спеціал., старший учитель -
41. Кмін
Світлана Семенівна
Учитель почат. класів Початкові класи інд.год. вища, старший учитель 1-Б
42. Кревська Галина Павлівна Учитель почат. класів Почат. класи інд.год. гурток спеціаліст, старший учитель 1-В
43. Кушнір Валентина Анатоліївна Учитель почат. класів Початкові класи інд.год. вища катег., учитель-методист 4-Б
44. Ліщук
Світлана Володимирів.
Учитель почат.класів Початкові класи інд.год. вища категор., старший учитель 3-В
45. Марчак
Тетяна Леонідівна
Учитель почат.класів Початкові класи інд.год. вища 2-А
46. Марчук Наталія Леонтіївна Учитель почат.класів Початкові класи інд.год. гурток вища категор., учитель-методист 3-А
47. Мирончук Олена Василівна Учитель почат.класів Початко-ві класи інд.год. І категор. 2-Б
48. Рабенко Світлана Анатоліївна Учитель почат.класів Укр..мова сх.одинки до інформ. інформ. ІІ категорія -
49. Тертична Тетяна Миколаївна Учитель почат.класів Початкові класи хореогр. гурт.роб. факульт. І категор. 4-В
50. Тимощук Людмила Павлівна Учитель почат.класів Початкові класи інд.год. вища катег. 3-Б
51. Хомук
Галина Павлівна
Учитель почат.класів Початкові класи інд.год. вища категор., учитель-методист 4-А
52. Шаравага Олександр Петрович Учитель поч.кл. Фіз..вих. спец.м.г тр.навч. ЗВ технол. гурт.роб. вища, учитель-методист 11-А
53. Ляховська Ірина Михайлівна Педагог-організ. Педагог-організ. природ. географ. -
54. Потаніна Ірина Миколаївна Соціальний педагог Соц.педаг укр.мова осн.здор.. труд.навч факульт. -
55. Хомук-Сословська Юлія Володимирівна Практ. психол. Практ.пси-холог, ос.здор. психол. навч.на дому факульт. -
Кiлькiсть переглядiв: 7

Коментарi